Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
22.09.2017

Забезпечення права на доступ до публічної інформації у Маріупольській місцевій прокуратурі №1

и

Право на доступ до публічної інформації є конституційним правом людини, передбаченим і гарантованим статтею 34 Конституції України, яка, у свою чергу, ґрунтується на положеннях статті 10 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, статті 19 Загальної декларації прав людини, статтях 18 та 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права тощо. Так, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
 
Правове визначення поняття «публічної інформації» дано в статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»е- це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
 
Відповідно до статті 19 Закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації з запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, утому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали. Терміни надання інформації на запити - відповідь на запит надається не пізніше 5 робочих днів з моменту його отримання; у виняткових випадках (ч.ч. 2, 3 ст. 20 Закону) відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання; - строк розгляду запиту може бути продовжено з 5 до 20 робочих днів, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
 
При цьому слід звернути увагу, що особливістю вказаного Закону є те, що він не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом. Крім того, певні данні є публічною інформацією з обмеженим доступом – конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
Відповідно до статті 19 Закону запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі, проте обов’язково має містити:
 
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації у Маріупольській місцевій прокуратурі №1Донецької області проводиться за наступними адресами: площа Мічмана Павлова, 10, м. Маріуполь, Донецька область.  Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час за таким графіком: з понеділка по четвер з 09-00 до 18-00, у п’ятницю з 09-00 до 16-45, перерва з 13-00 до 13-45.
 
Запити на інформацію можна подати особисто безпосередньо у місцевій прокуратурі або в один з таких способів:
-       поштою на адресу: площа Мічмана Павлова, 10, м. Маріуполь, Донецька область, 87501 (на конверті вказати «Інформаційний запит»);
-       електронною поштою на адресу: mariupol_1_list@don.gp.gov.ua.
 
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію бланки інформаційних запитів можна отримати у відповідального працівника прокуратури та з інформаційного стенду у приміщенні місцевої прокуратури або на веб-сайті прокуратури Донецької області.
 
 
Прес-служба прокуратури Донецької області
 

кількість переглядів: 1040