Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Про порядок розгляду звернень громадян прокуратурою Донецької області

При розгляді звернень працівники прокуратури області керуються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією про порядок розгляду і вирішення звернень з особистого прийому в органах прокуратури України, яка затверджена наказом Генерального прокурора України № 9 г/н від 21.06.2011 року.

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про прокуратуру», прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.
У разі отримання звернень, поставлені питання в яких не відносяться до компетенції прокуратури, вони в 5-денний направляються за належністю до інших органів державної влади, контролюючих органів, судів тощо.
У таких випадках при прийняття письмово повідомляється заявнику.
Статтею 12 Закону України «Про звернення громадян» визначено, що дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції.

Вимоги до звернення:
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина, викладеного суть порушеного питання. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до органу прокуратури особисто чи через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
Звернення може бути подане як окремо особою (індивідуально), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш 10 днів від дня його надходження.
Не розглядається звернення у яких не викладено суті порушеного питання або не міститься даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, або зміст звернення позбавлений будь якого логічного завершення. Так звернення у термін не більш 5 днів повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями.
Прокуратурою області може бути припинено провадження за зверненнями у випадках якщо:
- У повторному зверненні від особи до одного й того же органу прокуратури відсутні нові дані або факти, які потребують додаткової перевірки, а всі викладені доводи раніш перевірені у повному обсязі та заявникові надано вичерпну відповідь керівником з повідомленням про припинення провадження і роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення;
- У звернені є нецензурна лайка, вирази, що ображають честь і гідність інших осіб, а заявник раніше попереджався про те, що при надходженні подібних звернень провадження з ним може бути припинено;
Повідомлення про припинення провадження за скаргами заявнику надсилається один раз. На наступні звернення з питань, що раніше перевірялись відповіді не надаються.
У цей термін повертається звернення, які містять образу честь і гідність інших осіб, брутальні висновки, за відсутності підстав для іншого рішення.

В органах прокуратури області існує такий порядок розгляду звернень:
Звернення, які прийняті до провадження прокуратурою області, вирішуються у продовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додатково вивчення та перевірки - не пізніше п'ятнадцятиденного терміну.
Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, прокурором або заступником прокурора строки розгляду звернень продовжується (але не більше ніж до 45 днів) з обов'язковим повідомленням заявника.
Скарги на дії (бездіяльність) і рішення органів дізнання, слідчих і прокурорів, пов'язаних з досудовим слідством у кримінальних справах, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів перевіряються в порядку та межах повноважень, передбачених відповідно кримінальним, цивільним або господарським: процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного суду України.
Перевірки за заявами громадян, юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, за винятком заяв та повідомлень про злочини, розслідування яких належить до компетенції органів прокуратури, проводяться лише у разі їх попереднього вирішення керівниками компетентних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та контролю. В інших випадках такі звернення надсилаються за належністю з роз'ясненнями права на звернення за захистом своїх порушених прав і свобод до відповідних органів державної влади ат контролю, органів місцевого самоврядування, а в передбачених чинним законодавством випадках - до суду.
Звернення, розгляд яких належить до компетенції судових органів, вирішується в разі необхідності захисту інтересів держави та громадян, які не спроможні через фізичний або матеріальний стан захистити свої порушені чи оспорюванні прав або реалізувати процесуальні повноваження (ст. 36 Закону України «Про прокуратуру»).

Відповідно до вимог ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» в прокуратурі області організовано особистий прийом громадян. 
Прийом громадян:
Прийом керівництвом прокуратури області здійснюється згідно із затвердженим прокурором області графіком та встановленим порядком.
Прокурор області приймає громадян особисто, якщо у задоволенні звернень раніше відмовлено одним із його заступників. В інші робочі дні прийом здійснюють заступники прокурора області відповідно до графіку прийому.
Прийом у вечірній час, у вихідні та святкові дня проводиться черговим прокурором.