ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ

 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Згідно з Інструкцією про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генеральної прокуратури України 18.04.2018 № 75 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10.05.2018 за № 580/32032, рішення, дії чи бездіяльність працівників регіональних і місцевих прокуратур з питань забезпечення доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені керівникам місцевих прокуратур, регіональних прокуратур, Генеральної прокуратури України або до суду.

Скарги на ім’я Генерального прокурора, керівників регіональних                       та місцевих прокуратур розглядаються у порядку та строки, визначені            Законом України «Про звернення громадян», з урахуванням положень вищезазначеної Інструкції.

кількість переглядів: 452