Історія прокуратури Донецької області

 

Понад 80 років минуло вiд дня утворення органiв прокуратури Донецької областi. У своєму iсторичному розвитку органи прокуратури удосконалювалися, змiнювалась їх структура.

Постановою ВУЦВК i РНК вiд 2 липня 1932 року утворено Донецьку область з центром у м. Артемiвську у складi 12 мiських рад та 23 районiв. 16 липня 1932 року цю постанову змiнено. Адмiнiстративним центром Донецької областi затверджено м. Сталiно.

Пiсля утворення Донецької областi 20 вересня 1932 року постановою ВУЦВК i РНК органiзованi Донецька обласна прокуратура та Донецький обласний суд. На засiданнi Донецького КП(б)У вiд 5 серпня 1932 року першим прокурором області затверджено Костянтина Омеляновича Волевача, який працював на цiй посадi до 07 серпня 1934 року. У червнi 1937 року К.О. Волевача заарештовано, як учасника контрреволюційної дiяльностi. Вироком воєнної колегiї Верховного суду СРСР 14 вересня 1937 року вiн був визнаний винним та засуджений до розстрiлу з конфiскацiєю майна. 20 вересня 1937 року вирок виконано в м. Сталiно. Пiсля 19 рокiв К.О. Волевача реабiлiтовано, справу закрито за вiдсутністю в його дiях складу злочину.

З серпня 1934 року до 28 вересня 1937 року прокуратуру Донецької областi очолював Володимир Олександрович Кумпекевич, який до цього працював першим прокурором Дніпропетровської областi. 1 квiтня 1938 року В.А. Кумпекевич був заарештований, як учасник антирадянської органiзацiї. 28 жовтня 1939 року кримiнальну справу вiдносно нього скасовано i закрито, В.А. Кумпекевича з-під ватри звільнено.

По iншому склалася доля третього прокурора Донецької областi Романа Андрiйовича Руденка, який очолював прокуратуру Донецької областi з жовтня 1937 року до сiчня 1940 року, пiсля чого з 1942 року до 1953 року займав посади заступника прокурора, прокурора Української РСР. З 1953 року вiн 27 рокiв займав посаду Генерального прокурора Союзу РСР.

Пiсля Р.А. Руденка прокуратуру Донецької областi очолювали:

- Петро Фомич Нощенко (з грудня 1940 року до грудня 1945 року);

- Олександр Федорович Блискавка (з грудня 1945 року до 22 квiтня 1947 року); 

- Іван Дмитрович Ардерихiн (з 22 квiтня 1947 року до 28 березня 1952 року); 

- Микола Іванович Баскаков (з 27 червня 1952 року до сiчня 1973 року); 

- Володимир Анисимович Князев (з 17 січня 1973 року до 1983 року); 

- Володимир Григорович Синюков (з 26 січня 1983року до лютого 1990 року); 

- Микола Кузьмич Демиденко (з 23 квітня 1990 року до 03 жовтня 1991 року); 

- Геннадiй Андрiйович Васильєв (з жовтня 1991 року до жовтня 1996 року, а також з липня 1997 року до травня 1998 року);

- Володимир Васильович Кривобок (з жовтня 1996 року до 9 липня 1997 року);

- Вiктор Павлович Пшонка (з 20 травня 1998 року до 29 листопада 2003 року);

- Віталій Вікторович Мурза (з 23 грудня 2003 року до лютого 2005 року; з жовтня 2006 року до 23 грудня 2008 року);

- Олексій Васильович Баганець (з 4 лютого 2005 року до 20 жовтня 2006 року);

- Юрій Володимирович Ударцов (з 24 грудня 2008 року до 2 березня 2010 року);

- Володимир Іванович Гальцов (з 12 березня 2010 року до 15 червня 2011 року); 

- Роман Геннадійович Андрєєв (з 16 червня 2011 року до 1 вересня 2011 року);

- Володимир Степанович Вишинський (з 2 вересня 2011 року до 25 лютого 2013 року);

- Олег Миколайович Сюсяйло (з 26 лютого 2013 року до 28 лютого 2014 року);

- Микола Михайлович Франтовський (з 06 березня 2014 року до 13 лютого 2015 року);

- Андрій Олександрович Любович (з 02 квітня 2015 року до 05 липня 2016 року).

Наказом Генерального прокурора України від 06 липня 2016 року на посаду прокурора Донецької області призначено Бондаренка Євгена Вікторовича.

У прокуратурi Донецької областi працювали на посадах прокурора району та мiста i жiнки прокурори: Нiна Федорiвна Молчанова, Вiра Ісаївна Ткачук, Валентина Василiвна Михалева, Ганна Матвiївна Застрожнiкова, Таiсiя Семенiвна Рязанова, Свiтлана Григорiвна Терещенко, Наталія Василівна Марчук.

З числа працiвникiв органiв прокуратури один - Герой Радянського Союзу Вiктор Миколайович Безценний.

До складу прокуратури Донецької областi входять 17 місцевих прокуратур, з яких функціонують 8.

У апаратi облпрокуратури та місцевих прокуратурах працює майже 680 працiвників.

На цей час 25 оперативним прокурорсько-слiдчим працiвникам присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України", 128 робiтників прокуратури нагороджені нагрудним знаком "Почесний працiвник прокуратури", а 215 працівників нагороджено нагрудним знаком «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури».

Органи прокуратури Донецької областi забезпечують змiцнення правопорядка та законностi в сувереннiй державі Україна.

У рубриці немає жодного документу